اخبار

برگزاری دوره آموزش زبان انگلسی تجاری و بازرگانی از مقدماتی تا پیشرفته

برگزاری دوره آموزش زبان انگلسی تجاری و بازرگانی از مقدماتی تا پیشرفته

در راستای اهداف این مرکز ، که حمایت مادی و معنوی از دانشجویان و صاحبان ایده می باشد این مرکز در نظر دارد دوره آموزش زبان انگلسی تجاری و بازرگانی از مقدماتی تا پیشرفته برگزار نماید. شروع دروره ۲۳-۹-۹۸

ادامه مطلب