آرشیو اخبار

ساخت دستگاه جهت پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

ساخت دستگاه جهت پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا توسط خانم دکتر زینب رحمانی مدیرعامل شرکت پلاسما فناوران کویر مستقر در مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب