آرشیو اخبار

سومین تور فناوری تخصصی - آموزشی

مدیران و کارشناسان حوزه معاونت فناوری نوآوری و اقتصادی سوم و چهارم دیماه ۱۴۰۱ در تور فناوری تخصصی - آموزشی در پارک علم و فناوری شریف در محل پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف در کارگاه های اموزشی و پنل تخصصی پذرش، ارزیابی و خدمات رشد همراه با بازدید از ناحیه نوآوری شریف (برج فناوری- ایستگگاه نوآوری و بایوتکس) حضور داشتند. در چهام دیماه نیز با پنل آموزشی منابع انسانی کارآمد در مرکز رشد و همچنین بازدید از کارخانه نوآوری آزادی شرکت داشتند.

ادامه مطلب