اعتبار سنجی ایده

 
 
عنوان فرم
 • 0
 • دسته
  1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • تلفن*نام کامل
  3
 • استان محل اقامت*نام کامل
  4
 • ایمیل*نام کامل
  5
 • تاریخ تولد*تاریخ برگزاری
  6
 • سمت شما در تیم استارتاپ*نام کامل
  7
 • تعداد افراد شاغل در شرکت شما چند نفر است؟(اگر شرکت هنوز ثبت نشده است، لطفا تعداد افرادي که روي ایده/پروژه فعالیت دارند را ذکر کنید)*نام کامل
  8
 • توضیحات مربوط را ارائه دهید*توضیح بیشتر
  9
 • اعضاي کلیدي استارت آپ (نام،فامیل،ایمیل،سمت)*توضیح بیشتر
  10
 • مدرک مربوط به ایده خود زا، از لحاظ فنی شرح دهید*توضیح بیشتر
  11
 • مدارک مربوط را آپلود نمایید*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   12
  • آیا طرح شما دارای پیچ دک است؟*
   بله
   خیر
   13
  • پیچ دک خود را آپلود کنید*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    14
   • چشم اندازهاي شما چیست و چه زمانی قصد دارید به آنها برسید؟*توضیح بیشتر
    15
   • تهدیدات چیست؟ چه اقداماتی براي کاهش آنها انجام خواهید داد؟*توضیح بیشتر
    16
   • چه موضوعی مانع پتانسیل رشد شما می شود؟*نام کامل
    17
   • آیا در برنامه سرمایه گذاري یا شتاب دهنده یا انکیوبیتور شرکت کرده اید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
    بله
    خیر
    18
   • اگر در سرمایه گذاری یا شتابدهنده ویا ... شرکت کردید توضیحات دوره را بیان نمایید.*توضیح بیشتر
    19
   • از چه طریق با ما آشنا شده اید؟*توضیح بیشتر
    20
   • لیست سفارشی*گزینه خود را انتخاب کنید
    21
   • لیست سفارشی*گزینه خود را انتخاب کنید
    22