اطلاعیه ها

دوره های مجازی مهارت های کارآفرینی و کسب و کار ویژه تابستان ۱۴۰۰

دوره های مجازی مهارت های کارآفرینی و کسب و کار ویژه تابستان ۱۴۰۰

مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه در حال برگزاری دوره های مجازی مهارت های کارآفرینی و کسب و کار ویژه تابستان ۱۴۰۰ می باشد . این دوره ها برای واحدهای مستقر در مرکز نوآوری و تجاری سازی و مرکز رشد ۸۰ درصد تخفیف را شامل می شود . برای دانشجویان دانشگاه نیز ۵۰ درصد تخفیف داریم.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزش زبان انگلسی تجاری و بازرگانی از مقدماتی تا پیشرفته

برگزاری دوره آموزش زبان انگلسی تجاری و بازرگانی از مقدماتی تا پیشرفته

در راستای اهداف این مرکز ، که حمایت مادی و معنوی از دانشجویان و صاحبان ایده می باشد این مرکز در نظر دارد دوره آموزش زبان انگلسی تجاری و بازرگانی از مقدماتی تا پیشرفته برگزار نماید. شروع دروره ۲۳-۹-۹۸

ادامه مطلب