آخرین اخبار

ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی
ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی

ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی

در راستای تبیین فعالیت ها و ماموریت های معاونت نوآور ی و امور اقتصادی جلسات با دانشکده ها در خصوص ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی

ادامه مطلب
همکاری معاونت فرهنگی و معاونت نواوری و اقتصادی
همکاری

همکاری معاونت فرهنگی و معاونت نواوری و اقتصادی

نظر به ظرفیتهای موجود در مجموعه معاونت فرهنگی جهت هم افزایی با معاونت نوآوری و اقتصادی در مسایل علمی و اقتصادی . جلسه ای به منظور آشنایی هر چه بیشتر طرفین با فرآیندها و زمینه های فعالیت با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط دو حوزه برگزار گردید.

ادامه مطلب
ساخت دستگاه جهت پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

ساخت دستگاه جهت پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا

استفاده از سامانه پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک جهت تولید اوزون به عنوان یک عامل مکمل در پاکسازی محیط‌های آلوده به میکرواورگانیسم‌ها از جمله ویروس کرونا توسط خانم دکتر زینب رحمانی مدیرعامل شرکت پلاسما فناوران کویر مستقر در مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب