آرشیو اخبار

حضور شرکت های دانش بنیان مرکز در دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

حضور شرکت های دانش بنیان مرکز در دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

حضور شرکت های دانش بنیان مغناطیس دانش پژوه کاشان، دانش بنیان فن دقیق کوثر و دانش بنیان فناوران فیزیک نور در دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

ادامه مطلب