اخبار

نشست نمایندگان وحدهای فناور مستقر در مرکز با مدیر و معاونت فناوری، نواور یو اقتصادی

نشست نمایندگان وحدهای فناور مستقر در مرکز با مدیر و معاونت فناوری، نواور یو اقتصادی

در راستای برقراری ارتباط موثر و فعال بین واحدهای مستقر در مرکز نوآوری و تجاری‌سازی و بررسی و ارزیابی وضعیت واحدها، جلسه مشترک در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه با حضور مدر مرکز نوآوری و تجار یسازی و معاونت فناوری، نوآوری و اقتصادی برگزار گردید.

ادامه مطلب

سومین تور فناوری تخصصی - آموزشی

مدیران و کارشناسان حوزه معاونت فناوری نوآوری و اقتصادی سوم و چهارم دیماه ۱۴۰۱ در تور فناوری تخصصی - آموزشی در پارک علم و فناوری شریف در محل پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف در کارگاه های اموزشی و پنل تخصصی پذرش، ارزیابی و خدمات رشد همراه با بازدید از ناحیه نوآوری شریف (برج فناوری- ایستگگاه نوآوری و بایوتکس) حضور داشتند. در چهام دیماه نیز با پنل آموزشی منابع انسانی کارآمد در مرکز رشد و همچنین بازدید از کارخانه نوآوری آزادی شرکت داشتند.

ادامه مطلب
حضور شرکت های دانش بنیان مرکز در دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

حضور شرکت های دانش بنیان مرکز در دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

حضور شرکت های دانش بنیان مغناطیس دانش پژوه کاشان، دانش بنیان فن دقیق کوثر و دانش بنیان فناوران فیزیک نور در دهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

ادامه مطلب