اخبار

قابل توجه صاحبان استارتاپ ها و ایده های فناورانه که به دنبال جذب سرمایه هستند:

قابل توجه صاحبان استارتاپ ها و ایده های فناورانه که به دنبال جذب سرمایه هستند:

در دنیای استارتاپ‌ها، داشتن ایده تازه اول کار است. برای عملی کردن ایده، لازم است سرمایه داشت و هیچ استارتاپی معمولاً این سرمایه را ندارد. به همین دلیل، می‌توان گفت که اهمیت موفقیت در جذب سرمایه اگر بیشتر از خود ایده نباشد، کمتر هم نیست.

ادامه مطلب