گروه کیمیا گستر ایرانیان

نماینده: آقای محمد رسول غلامی پای برج

ایده محوری: ساخت دستگاه تصفیه آب با استفاده از رزین جهت کاهش TDC آب.

این دستگاه برای تصفیه آب به صورت غشایی و رزینی به کاربرده می شود این دستگاه آب را تا AC: 2-3تصفیه می کند. مراحل این دستگاه به ترتیب:

1-سلولزی :این مرحله ذرات بالای 4 میکرون را درخود نگه می دارد و از انتقال آنها به مرحله بعد جلوگیری می کند.

2-کربنی:جنس این مرحله کربن فعال و از پوست نارگیل که کاملا بهداشتی بوده تشکیل ودارای قدرت جذب بالایی می باشد. کربن فعال رنک وبوی نامطبوع آب وبسیاری از آلاینده های موجود درآب را جذب می کند .این مرحله از دو بخش کربن فعال گرانولی و پرس شده تشکیل شده و در بازار دو مرحله تلقی می شود.

3-کربن همراه با اهنربا:دراین فیلتر جهت افزایش جذب ، آهنربا تعبیه شده است . وظیفه ی  این مرحله جذب ذرات کربنی مرحله دوم وبعضی ناخالصی ها می باشد.

4-فیلترسیلیسی:دراین مرحله جذبی، بوی نا مطبوع موجود درآب جذب می شود.

5-فیلتر سیلیکا :دراین فیلترذرات کربن به دام سنگهای سیلیس افتاده و همچنین بسیاری از نا خالصی ها جذب می شوند.

6-غشاء نانویی : فناوری غشاء اسمز معکوس می باشد که تمام ذرات معلق ازجمله ناخالصی ها وباکتری ها را جداسازی می کند دراین فیلتر آب شیرین به مرحله بعد وپساب به درین هدایت می شود .

5-مرحله ی رزین:دراین مرحله با عبور آب از رزین مناسب ، TDS  به مقدار زیادی کاهش می یابد.و در نهایت آبی در حد آب مقطر خواهیم داشت.

تاریخ استقرار: 1400/08/01