شرکت گیتی هوشمند هاوش

با ایده محوری:

تولید دستگاه رمز ارز با کنترل درایو با قابلیت کاهش مصرف انرژی بدون استهلاک

 

مدیرعامل: خانم مهندس نفیسه عباسی

شماره تماس : 09162373707

تاریخ استقرار: 1398/09/01

تاریخ ورود به پارک: 1400/02/01