شرکت دانش بنیان فناوران فیزیک نور

مدیرعامل: آقای محمدرضا ناظری

ایده محوری : طراحی سیستم های اسپکتروفوتومتری و فوتولومینسانس.

شماره تماس: 09136425874

محل استقرار: دفتر شماره 214 مرکز رشد واحدهای فناور

 

تصاویر محصولات:

کلید واژه ها: شرکت دانش بنیان دانش