۱- دستگاه پلاسما کلینر ۲-دستگاه پلاسمای اتمسفر ی سرد (پلاسما جت)

۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۵:۳۱
تعداد بازدید:۴۴۸

شرکت آزما تجهیز سیلک : مدیر عامل مرتضی شفیعی مستقر در واحد ۱۰۷ مرکز نوآوری و تجاری سازی

معرفی دستگاه پلاسما کلینر شرکت آزما تجهیز سیلک

با قرار گرفتن تحت تابش های پلاسما، می توان آلاینده های سطحی را که با روش های معمولی به سختی حذف می شوند، از بین برد. همچنین می توان از این روش برای پردازش بسیاری از مواد مانند فلزات، سرامیک، پلاستیک و PDMS استفاده کرد. از پردازش پلاسمایی برای تغییر توپوگرافی سطح در ابعاد نانو و تشکیل لایه نازک روی پلیمرها، استریل سطوح، افزایش چسبندگی سطحی و پیش تیمار کشت سلولی نیز استفاده می شود.
تست فوق نمایشی ازافزایش چسبندگی سطحی، وآبدوستی زیرلایه در مسیرهای ماسک نشده است.

فیلم محصول

 

پلاسمای اتمسفر ی سرد (پلاسما جت)

پلاسمای اتمسفر ی سرد (پلاسما جت) برای کاربردهای پزشکی مانند عقیم سازی، لخته شدن، التیام زخم (به صورت ویژه زخم های دیابتی) و حتی درمان سرطان استفاده می شود.
تست فوق نمایشی از شعله سرد با گاز آرگون است. گونه های فعال تولید شده در اطراف شعله برای التیام زخم های دیابت سودمند هستند.

 

فیلم محصول